24 Mar 2012

 

Teorik olarak sünnet: bir yenidoğana doğduğu andan itibaren veya her yaşta yapılabilen bir cerrahi girişimdir.

Eğer sünnet tıbbi bir gereklilik (fimozis, derinin darlığı), tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu (koruyucu amaçlı), tekrarlayan balanit (uç derisinin iltihabı) nedeniyle yapılmak isteniyorsa her yaşta yapılabilir. Sunnet ile ilgili yaş sınırlamalarının altında yatan kabaca “3-6 yaş arası sünnet yapılmasından kaçınılmalıdır!” sözü çocukların psikolojik durumlarının bu durumdan etkilenebileceği yöndeki endişelere dayanır.

Şöyle ki ; 3 – 6 yaş arası dönem çocuk için kız olsun erkek olsun ben kızım yada ben erkeğim diye cinselliğinin farkına vardığı dönemdir. Bu dönemde erkek modeli olarak babasını örnek alan erkek çocuğu babasıyla rekabet halindedir.

Bu dönemde lokal anestezi ile sünnet, çocuğu karmaşık sorunların içine itebilir. Bu nedenle psikolojinin etkilenme olasılığını ortadan kaldırmak adına 3-6 yaş arası lokal anestezi ile yapılmak istenen sünnetlerden eğer medikal bir gereklilik yoksa kaçınılmalıdır bakışı ortaya çıkmıştır.

Eğer yukarıda bahsedilen gibi medikal gereklilik hali varsa çocuklar; 3 – 6 yaş arasında da olsa ameliyathanede genel anestezi yapılmadan sadece maske ile sedasyon yapılarak sünnet edilebilir. Çünkü bu metodla yapılan sünnette, çocuğun sünnet ile ilgili bir acı hatırası olmamaktadır. Dolayısıyla psikolojilerinin etkilenmesi gibi bir olasılık bulunmamaktadır.

Özetle ameliyathanede genel anestezi verilmeden ancak maske ile sedasyon altında yapılan sünnet her yaşta her nedenle (geleneksel ya da tıbbi nedenler) uygulanabilir. Ancak eğer lokal anestezi ile çocuk sedatize edilmeden sünnet yapılacaksa, psikolojisinin etkilenmemesi adına, 3-6 yaşları arası yapılmasa daha iyi olur.

Yenidoğan sünnetleri ise (0-30 gün) ayrı bir konudur. Genellikle lokal anestezi ile yapılır. Çocukların bu dönemde yara iyileşmelerinin daha hızlı olabildiği gösterilmiştir. Bakım açısından altının bezleniyor olması ek bir sıkıntı yaratmaz.

Ancak yenidoğan bebeklerde sünnetin kesinlikle yapılmaması gereken durumlarda vardır,bu durumlar: 1- Erken doğum (prematüre) 2- Hemofili yada pıhtılaşma bozuklukları 3-Hypospadias (işeme deliğinin pipinin daha aşağıda olması durumu, 1 yaşında işeme deliğini yerine taşıyıcı ameliyatla birlikte sünneti de yapılır.) Dolayısıyla sizin bebeğinizde şu haliyle lokal yada ameliyathanede rahatlıkla sünnet edilebilir.

[yukarı]
Yazar Hakkında