Çocuk ve Spor

Çocuk ve Spor

Fiziksel aktivite, her yaşta sağlığa yararlıdır. Düzenli fiziksel aktivite, çocukların ve gençlerin sağlıklı büyümesi ve gelişmesinde, istenmeyen kötü alışkanlıklardan kurtulmada, sosyalleşmede, yetişkinlerin çeşitli kronik hastalıklardan korunmasında veya bu hastalıkların tedavisinde veya tedavinin desteklenmesinde, yaşlıların aktif bir yaşlılık dönemi geçirmelerinin sağlanmasında bir başka deyişle tüm hayat boyunca yaşam kalitesinin artırılmasında önemli farklar yaratabilmektedir.

Toplumun büyük bir çoğunluğunda fiziksel aktivite, “spor” kelimesi ile eşanlamlı olarak algılanmaktadır. Oysa fiziksel aktivite, günlük yaşam içinde kas ve eklemlerin kullanılarak enerji harcaması ile gerçekleşen, kalp ve solunum hızını artıran ve farklı şiddetlerde yorgunlukla sonuçlanan aktiviteler olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda spor aktivitelerinin yanı sıra egzersiz, oyun ve gün içinde yapılan çeşitli aktiviteler de fiziksel aktivite olarak kabul edilmektedir.

Çocukluk ve gençlik döneminde kazanılan ve yaşam boyu korunan fiziksel sağlık, bedenin en üst kapasitede işlev görmesi için zorunlu görülmektedir. Egzersiz eğitimi, çocuğun ailesi ve öğretmeninin mesajlarını anlayacak kadar büyüdüğünde hemen başlamalıdır.

Çocuklar niçin beden eğitimine ihtiyaç duyar?
• Gelişmiş Fiziksel Uygunluk
• Beceri Gelişimi
• Düzenli, Sağlıklı Fiziksel Aktivite
• Kendine Güven ve Özgüven Gelişimi
• Hedefleri Kurma Tecrübesi
• Öz Disiplin
• Muhakeme gelişir
• Stresin azalması
• Kuvvetli ikili ilişkiler kurmak için gereklidir.

Çocuklara verilen egzersizlerdeki amaçlar:
1- Fizik gelişim
2- Motor beceri gelişimi
3- Kognitif gelişim
4- Sosyal-emosyonel-etkin gelişim içindir.

Çocuklar için beden eğitimi programları;
• Fiziksel egzersiz (fitness)
• Takım sporları
• Çift ve bireysel sporlar
• Boş zaman sporlarını içerir.

Sağlıklı çocuklarda yaş gruplarına göre aktiviteler
• 2-5 yaş: fırlatma, yakalama, koşma, sıçrama
• 6-9 yaş: belli mesafeye fırlatma, bir topa vurmak, sporun temel hareketlerine geçiş olmalıdır.

Personel Trainer / Mini Kulüp Çocuk Evi
       Spor Danışmanı ve Koordinatörü
                   Şafak Soner Turçalı