Drama

Haftada 2 gün drama: Beden dilini kullanmayı öğretmek, özgüven gelişimini sağlamak. (sosyal / duygusal gelişim)