Drama

Haftada 2 gün drama: Beden dilimizi kullanmayı öğreniyor, özgüven gelişimini sağlamak için drama dersinden faydalanıyoruz. (sosyal / duygusal gelişim)