Eğitim Sistemimiz

“Mini Kulüp Çocuk Evi” olarak misyonumuz doğrultusunda ; çocuklarımızın takvim yaşlarına göre oluşturulmuş sınıflarında, o yaşa uygun verilebilecek; bilişsel, sosyal, özbakım, duygusal, psikomotor ve dil olarak onları geliştirecek her türlü materyali kulllanarak, yaşayarak öğrenmelerini sağlamak, bizim eğitim sistemimizin temelini oluşturuyor.

Bu eğitimi; onları sıkmayarak, yormayarak, hep mutlu ve yüzleri gülerek vermek için hepimiz çok çalışıyoruz.

Çünkü Mini Kulüp Çocuk Evi olarak şunu çok iyi biliyoruz ki ; “çocuk önce oynamalı, oynarken öğrenmeli.”