İkinci Dil Eğitimi

İkinci Dil Eğitimi

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki erken çocukluk döneminde iki veya daha çok dil ile büyüyen çocuklar hedef dillerin tümünü belleğine kaydeder. 0-6 yaş arası çocuklar, tıpkı anadil edinimleri gibi ikinci ve üçüncü dilleri de kolaylıkla kavrayabilir. Burada özellikle eğitim ve öğretim tanımlamalarından kaçınmak gerekir ki zira bu çağda öğrenme değil edinimden bahsedilmektedir.

Özellikle üç yaşında ciddi bir sıçramanın gözle görüldüğü bu dil edinimi sürecinde en temel faktör çocuğun dile maruz kalmasıdır. İşte bu noktada aile kadar okul öncesi kurumlarının da etkin rolü ortaya çıkar.

Mini Kulüp olarak biz de bu bilgiler ışığında; erken çocukluk döneminde dil eğitimi alanında uzmanlaşmış tam zamanlı eğitmenler ile, oyun ve öykü temelli eğitim anlayışını benimseyerek , ESL (English as second language) programı ile tüm yaş gruplarına tam zamanlı İngilizce programı sunuyoruz.

Mini Kulüp’ te her yaş grubunun yabancı dil eğitmeni sadece o yaş grubu ile İngilizce programı gerçekleştiriyor. Diğer bir deyişle, aynı İngilizce eğitmeni farklı yaş gruplarında İngilizce program yürütmüyor. Sorumlu olduğu yaş grubu ile bütün gün, günlük akış doğrultusunda programını uyguluyor, diğer sınıf öğretmenleri ile koordinasyonlu çalışıyor. Velilerimiz belirli periyotlarda ders içi gözlemler üzerine bilgilendiriliyor ve dönem sonunda “Progress Report” hazırlanarak velilerimize gönderiliyor. Ayrıca; mevcut ikinci dil İngilizce programımızın yanı sıra İspanyolca branş dersi ile de farklı dillere yönelik farkındalık oluşturuyoruz. Velilerimiz; her ay gönderdiğimiz aylık eğitim bülteninin içinde yer alan İngilizce ve İspanyolca eğitim programı ile de aylık akışı takip edebiliyor.

İspanyolca dersi okulumuzda Orta Grup ve İlkokula Hazırlık Grubunda her hafta bir gün ve bir saat olarak programlanıp uygulanıyor.