İkinci Dil Eğitimi


İkinci Dil Eğitimi
Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar göstermektedir ki erken çocukluk döneminde iki veya daha çok dil ile büyüyen çocuklar hedef dillerin tümünü belleğine kaydeder. 0-6 yaş arası çocuklar, tıpkı anadil edinimleri gibi ikinci ve üçüncü dilleri de kolaylıkla kavrayabilir. Burada özellikle eğitim ve öğretim tanımlamalarından kaçınmak gerekir ki zira bu çağda öğrenme değil edinimden bahsedilmektedir.

Özellikle üç yaşında ciddi bir sıçramanın gözle görüldüğü bu dil edinimi sürecinde en temel faktör çocuğun dile maruz kalmasıdır. Işte bu noktada aile kadar okul öncesi kurumlarının da etkin rolü ortaya çıkar.

Mini Kulüp olarak biz de bu bilgiler ışığında; erken çocukluk döneminde dil eğitimi alanında uzmanlaşmış iki tam zamanlı eğitmen ile, oyun ve öykü temelli eğitim anlayışını benimseyerek , ESL (English as second language) programı ile tüm yaş gruplarına tam zamanlı Ingilizce programı sunuyoruz. Mevcut ikinci dil İngilizce programımızın yanı sıra İspanyolca branş dersi ile farklı dillere yönelik farkındalık oluşturuyoruz. Özellikle İlkokula Hazırlık Grubunda Türkçe ve İngilizce sınıf öğretmenleri her derste, tam zamanlı, koordinasyon ile çalışıyor ve velilerimiz belirli periyotlarda ders içi gözlemler üzerine bilgilendiriyor.

Okulumuzda ikinci dil eğitimi programımızı Mr. Kitay ve Riki Yehya yürütüyor.