Psikolojik Gelişim

Haftalık Gelişim Raporu
Koordinatör öğretmenimizin yazdığı ve psikoloğumuzun kontrolünden geçtikten sonra sizlere ulaşan, çocuğunuzun okul adaptasyonu ile ilgili genel bilgiler içeren ve adaptasyon sürecini tamamlayana kadar aldığınız haftalık gelişim raporu.

Genel Gelişim Raporu
Koordinatör öğretmenimizin yazdığı ve psikoloğumuzun kontrolünden geçtikten sonra sizlere ulaşan, ortalama iki ayı kapsayan genel gelişim raporu. (bilişsel-sosyal-duygusal-psikomotor-dil-özbakım)

Psikolojik Gelişim Değerlendirme Görüşmesi
Psikoloğumuz tarafından, okul içi gözlem ve değerlendirmelere dayanarak, ebeveyn katılımı ile gerçekleşen psikolojik gelişim değerlendirme görüşmeleri. (Bu görüşmeler, ortalama ayda bir yapılmakta ve 30 dakika sürmektedir.)

Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri
Uzman Psikoloğumuz Berrak Tereci tarafından, çocukların yaşlarına uygun becerilerini değerlendirmek, gelişimlerini objektif olarak ölçmek adına okulumuza yeni kayıt olan çocuklara uyguladığı test.