Psikolojik ve Fiziksel Gelişim

 

FİZİKSEL GELİŞİM

Dört ayda bir boy-kilo persentil raporu
Amacımız, çocuklarımızın fiziksel gelişimlerini yakından takip ederek, takvim yaşına göre boy-kilo persentillerini çıkarmak, çıkan sonuçları değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarına göre ebeveyne çocuk doktorumuzun ve beslenme uzmanımızın yazacağı öneri raporlarını sunmak.

 

PSİKOLOJİK GELİŞİM

Haftalık Gelişim Raporu
Koordinatör öğretmenimizin yazdığı ve psikoloğumuzun kontrolünden geçtikten sonra sizlere ulaşan, çoçuğunuzun okul adaptasyonu ile ilgili genel bilgiler içeren ve çocuğunuz adastasyon sürecini tamamlayana kadar aldığınız haftalık gelişim raporu.

Aylık Gelişim Raporu
Koordinatör öğretmenimizin yazdığı ve psikoloğumuzun kontrolünden geçtikten sonra sizlere ulaşan, iki ayı kapsayan (bilişssel-sosyal-duygusal-psikomotor-dil-özbakım) genel gelişim raporu.

Psikolojik Gelişim Değerlendirme Görüşmesi
Psikoloğumuz tarafından, okul içi gözlem ve değerlendirmelere dayanarak, ebeveyn katılımı ile gerçekleşen psikolojik gelişim değerlendirme görüşmeleri. Bu görüşmeler, ortalama ayda bir yapılmakta ve 30 dakika sürmektedir.