Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme terapisi; genel olarak bebeğin veya çocuğun duyu organları yoluyla kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal bilgileri (dokunmanın, hareketin, vücut duruşunun, koklamanın, tatmanın, hissetmenin, duymanın ve görmenin) hissetme, anlama ve organize etme becerisidir. Duyu bütünleme terapisi seanslarında bu becerilerin gelişmesi hedef alınır.

Duyusal entegrasyon veya duyusal işleme; duyularımız aracılığıyla çevremizdeki dünya hakkında bilgi toplama ve işleme biçimimizdir. Duyusal entegrasyon sadece görme, koku alma, tat alma, dokunma veya ses duyumuz değil, aynı zamanda vücudumuzun uzayda nasıl yönlendirildiği ve hareket ettiğidir.

Duyu bütünleme süreci yaşam boyu devam eder fakat duyusal sistemimizin temelleri 0-6 yaş aralığında şekillenir. Bu yüzden erken müdahale oldukça önemlidir. Genelde duyu bütünleme terapisine aşağıdaki sebeplerden dolayı başvurulmaktadır:

 • Yavaş cevap verme
 • Dikkat süresinde azalma
 • Uygun ton ve hızda konuşamama
 • Sürekli yorgunluk
 • Gürültülü ortamlarda konsantre olamama, kulak kapama
 • Yanlış sese konsantre olup hedefi şaşırma
 • Hafıza güçlükleri
 • Sese tepki vermeme, sesin yönünü bulamama
 • Yiyecek seçme, yiyeceği koklama
 • Diş fırçalamama, saç ve tırnak kestirmeme
 • Düşme korkusu
 • Parmak ucu yürüme
 • Sakarlık
 • Sürekli hareket isteği
 • Suya hassasiyet

Duyu bütünleme terapisinin çalışma alanları ise şunlardır:

 • Motor gelişim geriliği
 • Prematüre bebek takibi
 • Gelişim takibi
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite
 • Nörogelişimsel bozukluklar
 • OSB (Otizm Spektrum Bozukluğu) 
 • Gelişimsel koordinasyon bozukluğu
 • Özgül öğrenme güçlüğü (Disleksi, Dispraksi, Diskalkuli)

Mini Kulüp Çocuk Evi Psikolojik Danışmanları