Kategori: Psikolojik Yazılar

Çocuklarda Baharla Gelen Hareketlilik

Çocuklarda Baharla Gelen Hareketlilik

Baharın gelişiyle birlikte, hareketliliğimizin arttığı bir döneme daha girdik…  Hormonlar ve beyin kimyamızdaki bir takım değişikliklere bağlı olarak, enerjimiz artarken; hem fizyolojik farklılaşmalar, hem duygusal dünyamızda dalgalanmalar yaşamamız olağan bir durumdur. Yetişkinler için bile durum böyleyken; baharın çocukların dünyasını etkilemesi kaçınılmazdır.  Soğuk, kapalı havaya uyanan çocukların, beyne dopamin ve serotonin hormonu salgılatan güneşin etkisiyle buluşması,

Oyunun Önemi ve Gelişimi 

Oyunun Önemi ve Gelişimi 

Oyun, hayal gücünün serbestçe hareket ettiği alandır. Çocuklar doğal olarak oynar. Serbest oyunu kendi hayal gücüyle kurabilmesi iyi giden bilişsel ve sosyal becerilerin bir göstergesidir. Öğrenmenin bir yolu olarak da oyunu kullanırlar ama bundan da önemlisi, hayatta belki de tek kontrol sahibi oldukları bu alanda duygusal zorlanmalarını da dışa vurma imkanı bulurlar. Gün boyu deneyimledikleri,

Çocuklarda Zaman Yönetimi

Çocuklarda Zaman Yönetimi

Çocukların zaman algısı yetişkinlerin zaman algısından farklıdır. Zaman döngüseldir; sabah uyanırlar  ve akşam uyku anına kadar anı yaşar/günü değerlendirirler. Zaman kaybetmek terimi onların dünyasında yoktur. Zaman kaybedilen bir şey değil o anda yaşanan bir şeydir. Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik plan yapmak onlar için kolay olmamaktadır. Çocukların zamanı daha iyi anlayabilmesi ve takip edebilmesi

Aileye Yeni Üye – Kardeş

Aileye Yeni Üye – Kardeş

Bir bebeğin dünyaya gelişi ve ailesine katılışı o ailedeki herkes için yeni bir durumdur. Bu yeni duruma tüm aile bireylerinin alışabilmesi, zaman gerektiren bir ihtiyaçtır. Ve bu yeniliği benimsemeye çalışırken evdeki küçük kardeşlerin zihinlerinde birçok soru işaretinin oluşması kaçınılmazdır. ‘’ Ne kadar da küçük… Ne zaman büyüyecek… Neden ağlıyor… Artık bizimle mi kalacak… Bütün bu

Taşınma ve Çocuk

Taşınma ve Çocuk

Çocuklar için sabit ve tutarlı kurallar, yaşam ortamları, rutinler çok önemlidir. Bu öngörülebilir ortamı yaratan koşullarda çocuklar kendilerini güvende hissederler. Taşınma ise rutinleri ve stabilliği bir süreliğine bozan, yeni rutinlerin ve yeni sabit ortam ve kuralların oluşturulması gereken, çocuğun tekrar kendini güvende hissetmesinin zaman alabileceği bir süreçtir. Taşınmaya baktığımızda ise bunu birkaç gruba ayırabiliriz. Taşınma

İlkokula Hazırlık Çalışmalarının Önemi

İlkokula Hazırlık Çalışmalarının Önemi

Okul Öncesi dönem, gelişimin en yoğun ve en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuklar fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimin yanı sıra bilişsel yönden de aktif bir gelişim süreci içerisindedirler. Bu sebepten dolayı okul öncesi dönemde çocukların tüm gelişim alanlarını olumlu yönde desteklemek gerekmektedir. Bu dönemde çocuklara, ● Sıra dışı düşünme ● Problem çözme ● Odaklanma

Çocuklarda Ayrılık Kaygısı

Çocuklarda Ayrılık Kaygısı

Ayrılık kaygısı, gelişimsel sürecin normal bir parçası olarak çocuk 6 ila 8 ay olduğunda başlamaktadır ve çocuk sosyalleştikçe bakım veren kişiler dışındaki insanlarla iletişim kurmayı öğrendikçe azalarak bitmesi beklenir. Ancak 4 yaş ve üzerindeki bir çocuk; evden veya ebeveyninden ayrılırken yoğun bir korku, endişe yaşamaya devam ediyorsa ve günlük yaşamı olumsuz etkileniyorsa ayrılık anksiyetesi yaşıyor

Çocuklarda Yeme Düzeni

Çocuklarda Yeme Düzeni

Yemek yemek bebek için; dünya ve anne ile temas kurma, sıcaklık, yakınlık ve bağ kurma ile yakından ilgiliyken büyüdükçe otonomi ve kendi sınırlarının ifade biçimine dönüşür. Yemek yemek her yaşta yaşamsal bir belirtidir ve duygusal süreçlerimizle yakından ilgilidir. Çocuklar kendileri beslenmeye başlayabildikleri yaşlardan itibaren iştahsızlık, az ve yavaş yemek yeme, yemek seçme gibi davranışlar gösterebilirler

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma terapisi; iletişim sorunlarının ve konuşma bozukluklarının değerlendirilmesi ve tedavisidir. Bunların yanı sıra; yeme, içme ve yutkunma sorunlarıyla da ilgilenir. Bu terapi, genellikle dil ve konuşma terapisti olarak adlandırılan konuşma dili patologları tarafından gerçekleştirilir. Çocuklar kendi hızlarında büyür ve gelişir. Bazı çocuklar erken yürüyüp konuşsa da bazılarının birtakım becerileri öğrenmesi gecikebilir. Çocuğun gelişimi

Duyu Bütünleme

Duyu Bütünleme

Duyu bütünleme terapisi; genel olarak bebeğin veya çocuğun duyu organları yoluyla kendi vücudundan ve çevresinden gelen duyusal bilgileri (dokunmanın, hareketin, vücut duruşunun, koklamanın, tatmanın, hissetmenin, duymanın ve görmenin) hissetme, anlama ve organize etme becerisidir. Duyu bütünleme terapisi seanslarında bu becerilerin gelişmesi hedef alınır. Duyusal entegrasyon veya duyusal işleme; duyularımız aracılığıyla çevremizdeki dünya hakkında bilgi toplama