Taşınma ve Çocuk

Taşınma ve Çocuk

Çocuklar için sabit ve tutarlı kurallar, yaşam ortamları, rutinler çok önemlidir. Bu öngörülebilir ortamı yaratan koşullarda çocuklar kendilerini güvende hissederler. Taşınma ise rutinleri ve stabilliği bir süreliğine bozan, yeni rutinlerin ve yeni sabit ortam ve kuralların oluşturulması gereken, çocuğun tekrar kendini güvende hissetmesinin zaman alabileceği bir süreçtir. Taşınmaya baktığımızda ise bunu birkaç gruba ayırabiliriz. Taşınma aynı mahalle, aynı şehir, aynı ülke içerisinde olabileceği gibi farklı bir ülkeye de yapılabilir. Aynı mahalle veya şehir hem çocuklar hem de yetişkinler için alışma süreci nispeten daha kolay bir taşınma süreci iken ayrı bir şehire taşınmak daha zorlayıcı olacaktır. Yeni bir ülkeye taşınmak ise kültürel, sosyal, dil vb. pek çok alanda daha fazla zorlanmayı yanında getirecektir. 

Taşınma süreci çocuğa mümkün olduğunca sakin bir ortamda mümkün olduğunca kısa ve net, çocuğun anlayabileceği kelimelerle açıklanmalıdır. Çocuğun zor bir gün geçirmemiş olması da bu noktada faydalı olacaktır. Açıklama yapılırken taşınma ile ilgili ayrıntıların netleşmiş olması çocuğun zihninde sürecin daha rahat yerleşmesine olanak tanıyacaktır. Belirsizlikler çocukta gerginlik, öfke, endişe vb. duygular uyandırabilir. Ne yazık ki hayat içerisinde ani durumlar yaşanabilir ve ebeveyn belirsizlikler içerisinde çocuğuna bu açıklamayı yapmak durumunda kalabilir. O noktada mümkün olduğunca kısa, kendi duygularından da bahsederek, belki belirsizliklerin ebeveyni de zorlayabildiğinden ancak zamanla yeni evde de her şeyin netleşeceğinden bahsetmek faydalı olacaktır. 

Ayrıca süreç içerisinde çocuğa yeni taşınılacak evin, bölgenin, şehrin eski evi ile ve yaşadığı yerle benzerliklerini ve farklılıklarını anlatmak faydalı olacaktır. Bu farklılıklardan bahsederken olumsuz şekilde bahsetmek uygun olmayacaktır. Farklılıklara nasıl uyum sağlayabileceği, farklı neler yapabileceğini birlikte konuşmak, uygun yollar bulmak çocuğun ön hazırlığı için faydalı olacaktır.

Tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve her şeye hazır olmak elbette mümkün değildir. Ancak bu süreçte elimizdeki netleşen bilgileri çocukla paylaşmak, özellikle yurt dışına taşınırken çocuğa farklı dil, iklim, saat farkı, okul ve günlük yaşam kuralları vb. temel değişimler zaman içerisine yayarak anlatılırsa çocuğun da alışma süreci kolaylaşacaktır. 

Çocuklar bu süreçte duygusal olarak zorlanabilirler. Tüm bilgiler doğru şekilde çocuğa anlatılsa ve uygun şekilde çocuk hazırlansa dahi çocuklar üzülebilir, öfkelenebilir. Ağlamalar, içe kapanma, istenmeyen davranışlar bu dönemde ortaya çıkabilir. bu süreçte çocuğumuz için güvenli alan açmak, regülasyonuna destek olmak ve belki de “Evet evimizden/şehrimizden/ülkemizden ayrılacak olmak seni zorluyor.” gibi bir cümleyle duygusunu yansıtmak çocuğun anlaşıldığını hissetmesine destek olacaktır. Ebeveynlerin duyguların açıkça konuşulduğu bir ortam hazırlaması, kendi duygularından bahsetmesi çocuğun alışma ve regüle olmasına destek olacaktır. Ayrıca çocuğun hayatındaki önemli kişilerle ve yerlerle vedalaşmasına fırsat vermek de taşınma sürecinde herhangi bir yarım kalmışlığı engelleyecektir. 

Taşınmanın açıklanmasının ardından eğer çocuğunuza odasıyla, eşyalarıyla ilgili değişiklik olacaksa fikrini almak, yeni odasında eşya yerleştirmeyi kendisinin yapmasına olanak vermek, eski eşyalarıyla vedalaşmasına alan açmak yeni evi benimseme sürecini kolaylaştıracaktır.

Taşınma sürecinde çocuk çok zorlanıyorsa ve taşınmanın ardından uzun süre alışma süreci tamamlanamadıysa, davranış değişiklikleri, duygusal değişimler çok yoğun devam ediyorsa bir uzman desteği almak faydalı olacaktır. 

Çocuğun yanında ebeveyn için de taşınma süreci zorlayıcı olabilir. Hatta özellikle yurt dışına taşınma durumunda zaman zaman çocukların ebeveynlerinden çok daha hızlı alışabildiklerini, ebeveynlerin yeni kültür ve sosyal ortama alışmakta daha çok zorlandıklarını görebiliyoruz. Ebeveyn için de profesyonel destek almak sürece olumlu katkıda bulunabilir. 

Sonuç olarak taşınma bir düzen ve rutin değişikliğidir. Çocuğun bir miktar davranışsal veya duygusal tepki vermesi normal ve sağlıklıdır. Bu süreçte yukarıdaki öneriler baz alınarak çocuğa yaklaşmak süreci kolaylaştıracaktır.

Mini Kulüp Çocuk Evi Psikolojik Danışmanları