İlkokula Hazırlık Çalışmalarının Önemi

İlkokula Hazırlık Çalışmalarının Önemi

Okul Öncesi dönem, gelişimin en yoğun ve en hızlı olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuklar fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimin yanı sıra bilişsel yönden de aktif bir gelişim süreci içerisindedirler. Bu sebepten dolayı okul öncesi dönemde çocukların tüm gelişim alanlarını olumlu yönde desteklemek gerekmektedir.

Bu dönemde çocuklara,
● Sıra dışı düşünme
● Problem çözme
● Odaklanma
● Ayrıntılara dikkatini verme
● Dikkatini sürdürme
● Yorumlama
● Yargılama
● Parça-bütün ilişkisi kurma
● Benzerlik ve farklılıkları ayırt etme
● El-göz koordinasyonu
● Kavram becerileri
● Şekil hafızası gibi alanlarda deneyimler kazandırmaya özen göstermek gerekir.

Okul öncesi dönemde yapılan bilişsel çalışmaların yanı sıra el-göz koordinasyonu alanında çocukların gelişim göstermesi için çizgi ve yazma çalışmaları yapmak önerilebilir. Çizgi çalışmaları; okuma ve yazma becerilerinde ilkokula hazırlığın temel basamağını oluşturur. Bu çalışmalar temelde çocukların kalem tutma ve kullanma becerilerine yönelik çalışmalardır. Bu çalışmalar esnasında öncelikle çocukların kalemi hangi eliyle tuttuğu tespit edilmelidir. Örneğin; sol elini kullanan çocukların sağ elini kullanması konusunda zorlanmaması gerekmektedir. Çizmeye ve yazmaya başlamadan önce parmak, el ve kol kaslarını geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Hazırlanan yönergeler doğrultusunda yapılan egzersizler çocukların bilişsel, sosyal, duygusal, psikomotor ve dil gelişimlerini ve küçük kas becerilerini desteklemektedir.

Karalamalardan düzenli çizgi çalışmalarına geçiş, nokta birleştirme çalışmalarıyla çocuklar eğlenerek öğreneceklerdir. Eğlenerek öğrenme; öğrenmeye karşı olan ilgiyi artıracak, böylece ilgi ve dikkatin uyanık olduğu durumlarda öğrenme daha hızlı ve kalıcı olacaktır. Böylece okul öncesi dönemden ilkokul hazırlık çalışmaları vasıtasıyla ilkokula geçen çocukların bütücül olarak gelişimi çok daha olumlu desteklenmiş olmaktadır.

Mini Kulüp Çocuk Evi Psikolojik Danışmanları